Servis výtahů

 

NON-STOP 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

 

V paušální ceně jsou zahrnuty následující služby:

  

 • Pravidelná odborná prohlídka REVIZE ( 1 x za 3 měsíce) dle ČSN 274002
 • Pravidelná odborná   ZKOUŠKA ( 1 x  za 3 roky ) dle ČSN 27 4007
 • Pravidelná provozní prohlídka  ( 1 x za 14 dní) dle ČSN 27 4007
  • MAZÁNÍ a doplnění olejů zařízení dle mazacího plánu, který je stanoven výrobcem výtahu. Pokud tento plán výrobcem výtahu staven není, bude tento plán stanoven zhotovitelem.
  • ČIŠTĚNÍ  strojovny výtahu od provozních nečistot výtahu (prachu a oleje)
  • Kontrola funkčního stavu normou či návodem stanovených částí výtahu  jejich NASTAVENÍ a SEŘÍZENÍ                                                      
 • ODSTRAŇOVÁNÍ PROVOZNÍCH PORUCH   včetně drobného materiálu do 300,- Kč                                                                                         
 • Rozjetí výtahu po výpadku el. proudu
 • Čištění (prohlubní, kabin a prahů)
 • Vedení dokumentace související s vyhrazenými zařízeními
 • Zpracování nabídky technického řešení odstranění nebezpečí a rizik (včetně cenové nabídky)
 • 24hod. bezplatný dispečink pro nahlašování poruch a statistická evidence poruch
 • Pronájem SIM telefonní karty pro dálkovou nouzovou signalizaci  (včetně kontrolního volání z výtahu dle ČSN EN 81-28 )
 • POHOTOVOSTNÍ služba na odstranění provozní poruchy
 • Nástup na VYPROŠTĚNÍ uvězněných osob ve výtahové kabině nejkratší možné době max. do 60 minut
 • Nástup na opravu zdvihacího zařízení do 1 hodiny od nahlášení provozní poruchy
 • CESTOVNÉ
 • PARKOVNÉ 

 

V ceně nejsou zahrnuty výměny celků a ceny za opravy vzniklé nesprávnou manipulací a vandalismem. Na vyměněné celky poskytujeme záruku 24 měsíců.

 

Upozorníme na termín provedení inspekčních prohlídek a odborných zkoušek dle ČSN 274007.

Zajistíme provedení Inspekční prohlídky a Odborné zkoušky za účasti akreditované osoby.


Případné dotazy, Vám rádi zodpovíme telefonicky nebo osobně.